اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/06
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 10,689 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 10,685 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/06
کل خالص ارزش دارائی ها 1,068,137,097,904 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,685 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,685 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,689 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,968,332

تاریخ آغاز فعالیت:

1398/12/21

مدیر صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري مدبران هما

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي فريور، سيدعلي هاشمي فشاركي، فاطمه پاك نيا

حسابرس:

موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر